İNOVASYON

Akon Hidrolik olarak yenilikçi ve sürekli bir gelişimi hedefleyen temeller üzerinde kurulmuş sistemimiz ile hidrolik sektöründe sürdürülebilir rekabet ortamının şekillenmesine katkı sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz hidrolik valfleri gerek Türkiye gerekse Dünya çapında teknolojik gelişmeler ve bilimin ışığında üretmeye devam ediyoruz.

İnovasyon çalışmalarını salt kurumsal seviyede tutmayıp gelişime ve yeniliğe ihtiyaçları olması durumunda birlikte çalıştığımız müşterilerimize de AR-GE ve ÜR-GE konusunda çözüm ortağı oluyoruz.

Teknik ve idari kadronun yanı sıra üretim ve AR-GE altyapısı, ortak akıl ve ortak amaç ile her geçen gün gelişmekte olan sektörün öncüsü ve yeniliklerin sahibi olan AKON Hidrolik verimliliği arttırmak ve Pazar payını geliştirmek için çalışmalarına hızla devam etmektedir.