KARİYER

Akon olarak, tüm faaliyetlerimizi insan merkezli bir temelde; başta çalışan sağlığı ve güvenliği olmak üzere, çalışanların katılımcı ve işbirlikçi yaklaşımları; bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi; motivasyonu yüksek, nitelikli çalışanların devamlılığını esas almaktayız.

Akon’un başarısının altında yatan başlıca etkenler arasında, entelektüel sermaye, nitelikli personelin varlığı ve özverili çalışması bulunmaktadır. Ayrıca çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerini ekip arkadaşlarıyla birlikte kullanabilme ve paylaşabilme imkanı ve serbestliğini veren iş tasarımımız, bağlılık ve motivasyonu güçlendiren bir yapı oluşturmaktadır.

Tüm işlev, çalışan ve birimleriyle birlikte sinerjik bir etki yaratmayı amaçlayan Akon, bir aile anlayışı içerisinde işin yanı sıra eğlence, sosyal aktiviteler ve bireyler arası bağlılığı geliştirme yönünde olumlu adımlar atmaktadır.

İŞE ALIM SÜRECİ

Çalışanları nitelik ve yeteneklerine göre etkin ve en verimli şekilde kadrolaştırırız. Tüm çalışanlarımızın eşit olduğu gerçeğinden yola çıkarak, adil ve tarafsız bir iş ortamı sağlarız.

KURUMSAL EĞİTİM SÜRECİ

Şirket içi ve dışı eğitimler ile öğrenmeyi sürekli kılar, çalışanlarımızın mesleki ve bireysel gelişimine katkı sağlarız.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın performansını objektif bir şekilde değerlendirir, çalışan ve yöneticiler arasındaki görüşmeler ile geri bildirim sağlarız. Performansa yönelik, objektif kriterler ile ücret yönetimi anlayışındayız.

SOSYAL AKTİVİTELER

Çalışanlarımızla sadece iş ortamında değil, sosyal ve aile ortamlarında da birlikteyiz.