İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ POLİTİKAMIZ

Akon Hidrolik Valf olarak mobil hidrolik sektöründe, yurtiçinde ve yurtdışında tercih edilen, hidrolik valf tasarımı ve üretimi yaparız.

İSG Konusundaki sorumluluğumuzu ;

İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin şirketimizin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

İş ile ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlamayı,

İş sağlığı ve emniyeti konusunda performansımızı ölçüp, tehlikeri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmak için sürekli iyileştirme yapmayı,

Çalışanlarımızın danışma ve katılımını temin etmeyi,

Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve ziyaretçilerimizi İSG konusunda bilinçlendirerek ve güvenliklerini sağlayarak yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

Faaliyetlerimizde, insan en değerli varlığımızdır. Bu vizyon ile yukarıda taahhüt ettiğimiz faaliyetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın temeli kabul ederiz.